Auto

Is de verplichte autoverzekering echt noodzakelijk?

Mensen houden er eigenlijk helemaal niet van wanneer ze verplicht worden om iets te doen. We kiezen er met z’n allen vrijwillig voor om tal van verschillende verzekeringen af te sluiten. Dit niet omdat we daar verplicht toe zijn, maar gewoon omdat we het idee hebben dat we onszelf op die manier kunnen beschermen of verzekeren tegen bepaalde problemen waarmee we geconfronteerd kunnen worden. Dat geldt niet voor de autoverzekering. Dit type van verzekering is namelijk bij wet verplicht voor iedereen die op een bepaald ogenblik een auto in het verkeer brengt. Deze verplichting geldt niet alleen in Nederland, maar ook in tal van andere landen. In ieder geval, ben jij ook benieuwd naar het feit of het nu al dan niet echt noodzakelijk is om deze verzekering verplicht op te leggen aan alle eigenaars van een auto? Lees dan meteen verder en je zal er op deze pagina alles over te weten komen.

Waarom moet een autoverzekering verplicht zijn? 

Bovenstaande vraag is er één die in de praktijk bijzonder vaak wordt gesteld. Ondanks het feit dat autorijden altijd bepaalde risico’s en gevaren met zich meebrengt zijn veel mensen het er niet mee eens dat de WA-verzekering bij wet verplicht is geworden. Laat ons op dit vlak eerst even ingaan op het feit dat enkel en alleen de verzekering die schade verzekert ten opzichte van derden is verplicht. Het spreekt namelijk voor zich dat de Nederlandse overheid niet het plan heeft gehad om mensen met (extra) hoge kosten op te zadelen voor wat het verzekeren van hun voertuig betreft. Omwille van deze reden geldt er dan ook geen enkele verplichting voor het afsluiten van een beperkt of een volledige cascoverzekering, integendeel. Wat dus wel geldt is de verplichting om je auto te verzekeren tegen schade aan derden. Dit is het gevolg van het feit dat de overheid wil dat iedereen die zich met een gemotoriseerd voertuig op de weg begeeft is verzekerd. Dit geldt dus niet alleen voor de auto. Ook andere voertuigen zoals brommers, moto’s en scooters dienen over een WA-verzekering te beschikken. 

  1. De WA-verzekering voorkomt grote financiële problemen

De WA-verzekering is in het bijzonder in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen geconfronteerd kunnen worden met financiële problemen als gevolg van een ongeval. Vroeger was het zo dat mensen er niet voor kozen om een autoverzekering af te sluiten waardoor ze ongeacht het feit of ze zelf een ongeval hadden veroorzaakt of niet geconfronteerd werden met niet onaanzienlijke financiële problemen. Omdat dergelijke problemen steeds vaker voor bleken te komen ging de overheid op zoek naar een oplossing. Die vond ze onder de vorm van de inmiddels wettelijk verplichte WA-verzekering voor alle gemotoriseerde voertuigen

2.) De WA-verzekering biedt zekerheid voor elke weggebruiker

In lijn met bovenstaande ligt het feit dat de WA-verzekering de enige manier is om zekerheid te kunnen bieden aan alle weggebruikers. Wat betekent dit nu precies concreet? Zeer eenvoudig. Vroeger was het zo dat lang niet iedereen over een autoverzekering beschikte, integendeel. Toen was dat ook niet verplicht. Het probleem daarmee was dat iemand die betrokken raakte in een ongeval met niet verwijtbare schade vaak met lege handen en bovendien een hoop kosten achterbleef. Dit was niet in het minst het geval wanneer de persoon die het ongeval had veroorzaakt niet solvabel was. Het verplichten van de basis autoverzekering heeft daarvoor eens en altijd verandering in gebracht.

3.) Is de WA-verzekering een dure autoverzekering?

Zoals hierboven reeds aangegeven is het enkel en alleen de WA-verzekering die verplicht moet worden afgesloten. Dit type van autoverzekering is de voordeligste optie van alle verzekeringen op de markt. Dit is het gevolg van het feit dat ze enkel en alleen schade verzekerd welke is veroorzaakt aan derden. Met andere woorden, op het ogenblik dat jij een ongeval hebt veroorzaakt zal jouw WA-verzekering de derde partij vergoeden. Voor alle duidelijkheid, jijzelf kan met deze verzekering geen enkele aanspraak maken op ook maar enige terugbetaling van zelf geleden schade. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat het met de kostprijs van een WA-verzekering in de praktijk zeer goed meevalt. Wel is het een groot misverstand dat deze verzekeringspremie als het ware wettelijk is vastgesteld. Dat is absoluut niet juist. De premie van deze verzekering wordt dan ook in de praktijk sterk beïnvloed door allerhande verschillende zaken zoals: 

  1. De rijervaring en het schadeverleden van jou als bestuurder;
  2. Het type auto waarover je beschikt; 
  3. Het eigen risico van de verzekering;

De bovenstaande drie factoren kunnen ervoor zorgen dat je autoverzekering goedkoper of net aanzienlijk duurder uitvalt. ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk ongevallen met verwijtbare schade hebt en eventueel bij de aankoop van een voertuig rekening houden met de potentiële verzekeringspremie zijn twee zaken die je zeker niet uit het oog zal willen verliezen. Op deze manier verzeker je jezelf van een voordelige WA-verzekering.

Conclusie; de verplichte autoverzekering is zeer belangrijk 

Auto verzekeren? We trachten ons als mensen zo goed en zo kwaad mogelijk te verzekeren tegen allerhande problemen waarmee we geconfronteerd kunnen worden. Bijzonder veel problemen of risico’s vallen te verzekeren door het afsluiten van een bepaalde verzekering. De inboedelverzekering zorgt er bijvoorbeeld voor dat onze inboedel is beschermd tegen brand en diefstal terwijl de rechtsbijstandsverzekering ervoor zorgt dat we niet zelf de vaak torenhoge kosten moeten betalen die een gerechtelijke procedure met zich meebrengt. Deze verzekeringen mogen dan niet wettelijk verplicht zijn, toch sluiten erg veel mensen ze tijdens hun leven toch af. 

Voor de verplichte autoverzekering geldt dat veel mensen zich er druk om lijken te maken net omdat ze wettelijk verplicht is. Dat slaat eigenlijk nergens op, helemaal niet omdat deze verzekering toch een aantal niet onbelangrijke risico’s weet te verzekeren. Het afsluiten van deze WA-verzekering zorgt er namelijk voor dat je niet zelf aansprakelijk zal worden gesteld voor de financiële schade die derden door jouw toedoen lijden. Let wel, in bepaalde gevallen kan de verzekeraar er alsnog voor kiezen om jou te dagvaarden voor het vergoeden van de schade. Dat is onder meer het geval wanneer je bijvoorbeeld onder invloed een ongeval hebt veroorzaakt. Dit is wel iets om rekening

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *